Základní zkoušky výkonnosti 3 - letých klisen

Volný čas
Chovatelské akce 2012 , ZH Tlumačov

Termíny