Pořad pro děti / Zámecká pouť ke Dni dětí

Volný čas
Náhradní termín neděle 3.6.2011, opět v Zámecké zahradě

Termíny