Otevírání pramenů 2012

Volný čas
Slavnostní zahájení hlavní Lázeňské sezony a oslav 600. výročí první písemné zmínky o Luhačovicích. Po celý víkend je připraven bohatý program. Sobotní program bude věnován různým historickým obdobím a nebudou chybět ani dobové kostýmy, historické automobily a kola. V neděli po slavnostní mši svaté vyjde krojovaný průvod k jednotlivým pramenům, které budou posvěceny. Trasa povede jako obvykle od pramene svatého Josefa přes Ottovku až ke kapli svaté Alžběty.

Termíny