Ženu statečnou kdo nalezne... Příběh Hany Volavkové (1904-1985)

Volný čas
Panelová výstava připomínající životní osud a práci výjimečné osobnosti Židovského muzea, mj. autorky projektu Pinkasovy synagogy; dalším velkým projektem Hany Volavkové bylo představení známého souboru dětských kreseb z Terezína.

Termíny