6. Farmářský jarmark

Volný čas
Středisko volného času Včelín pod záštitou Města Bystřice pod Hostýnem pořádá tradiční již 6. Farmářský jarmark, který se uskuteční v sobotu 1. září 2012 od 8:00 do 13:00 hodin na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem. Těšit se můžete na potravinářské produkty a řemeslné výrobky. Od 14:00 hodin na nádvoří bystřického zámku se uskuteční folklorní festival Podhostýnské září.

Termíny