Farmářský jarmak

Volný čas
Středisko volného času Včelín pořádá tradiční Farmářský jarmak, který se uskuteční v sobotu 26. května 2012 na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem.

Termíny