PÁLENÍ ČARODĚJNIC v letním kině

Volný čas
Na programu je diskotékový rej čarodějnic, zapálení velké vatry, opékání špekáčků, doprovodný program pro děti, taneční vystoupení, vyhodnocení nejlepší masky. Pro děti v maskách je přichystáno malé občerstvení zdarma, vstupné dobrovolné. Na vaši hojnou účast v maskách i bez nich se těší pořadatelé. Studený i teplý bufet zajištěn. Akce se uskuteční jen za příznivého počasí.

Termíny