Mikulášské zpívání

Volný čas
Akce pro děti i dospělé, Mikulášská nadílka, občerstvení.

Termíny