Literárně-hudební program - herec a recitátor Alfred Strejček a hudebníci Jan Rokyta senior a Jan Rokyta Junior

Volný čas
Herec a recitátor Alfred Strejček přednese vybrané básně Petra Bezruče, které budou prokládány hudebními intermezzy s lidovou tématikou.

Termíny