XIII. Sečení lúk na Soláni, CM Soláň a dětský soubor Valašenka

Volný čas
Zveme Vás na XIII. ročník Sečení lúk na Soláni. O zábavu se Vám postará CM Soláň a dětský soubor Valašenka.

Termíny