POHÁDKA VE ŠKOLE

Výstava

POHÁDKA VE ŠKOLE

- výstava ve třídě Bohuslava Martinů pro ty, kteří mají rádi pohádky…

22. dubna - 2. září 2012

Výstava vznikla ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze, které je autorem koncepce výstavy a ve svých sbírkách uchovává téměř pět tisíc školních obrazů ke všem předmětům vyučovaným na základních školách. Nesmírně zajímavou skupinou jsou školní obrazy s námětem pohádek, které budou vystaveny od dubna do konce prázdnin ve třídě Bohuslava Martinů. K vidění budou historické školní obrazy s motivy pohádek bratří Grimmů, K. J. Erbena a Boženy Němcové, které až do druhé poloviny 20. století patřily k nejčastěji používaným školním pomůckám při výuce čtení a počítání. Atmosféru výstavy dokreslí výjevy z pohádek O Budulínkovi, Sněhurce a sedmi trpaslících a Červené Karkulka. Výstava bude zahájena v neděli 22. dubna 2012 v 16.00 hod. pohádkou O Červené Karkulce a tvořivou dílnou.

Termíny