Dětské odpoledne

Pro děti

Přijďte si s námi porovnat dovednosti a zručnost v jednotlivých disciplínách. Vystoupí tanečně - divadelní skupina BonneB art.
Tradičně končíme opékáním špekáčků z vlastních zdrojů. Těší se na Vás Pětilistá růže a kamarádi.

Termíny