Divadelní představení DIREKTIVA

Divadlo

Autorský projekt DIREKTIVA vznikl spojením tří vzájemně se doplňujících složek: slova, jež se vyznačuje užitím lehce archaického jazyka (Lucie Křápková), hudby, která svou skrytou vášní koresponduje s náladou myšlenek hlavních postav (Zbyněk Kundrum) agrafické projekce, která nás leckdy až vytrhne z kontextu svými užitými obrazy (Gabriela Hájková). Tyto prvky, vzniklé v bezprostřední závislosti na těch ostatních, tak dohromady tvoří jedno autentické dílo.

 

Slovo autorky: „Mé postavy se nemohou smířit se světem "tak jak je", jsou z části zbaveny iluzí a propadly pesimismu. Ten jim ovšem mnohdy přijde životnější a impulsivnější než optimismus. Mužská role v představení chrlí na svět zběsilé kletby a rouhačské výkřiky, jeho ženský protějšek naopak bázlivé myšlenky a tiché prosby. Dospějí však katarze. Pod náporem hořkosti pocítí potřebu humánnosti, která se jeví dvojnásob žádoucí a snad jedině možná“.

Účinkují


Hrají: Zuzana Zapletalová, Alois Pešek

Projekce: Gabriela Hájková

Hudba: Zbyněk Kundrum

Scénář a režie: Lucie Křápková

Termíny