Táborsko – krajina, lidé a zvyky

Volný čas

Přednášku PhDr. Jiřiny Langhammerové nazvanouTáborsko – krajina, lidé a zvyky můžete navštívit v přednáškovém sále Husitského muzea v Táboře na náměstí Mikuláše z Husi 44 v úterý 17. dubna 2012 od 17:30. Přednáška je pro návštěvníky zdarma.

Táborsko představuje specifický region jižní Čech. Rozlohou je poměrně malý, ale v mnoha směrech, zejména z pohledu tradiční lidové kultury, zajímavý a významný. V rámci celého kraje je to oblast do jisté míry přechodová, vstřebávající řadu impulzů z okolí. Na jihu je to hlavně bohahatý region Blat, na severu pokročilá oblast středočeská. Poměrně chudší, kopcovitá táborská oblast s unikátní přírodou, tyto vlivy po svém zhodnotila a vydala v řadě specifik.

Patří k nim roubená architektura, lidový kroj s unikátními výšivkami, výroční zvyky a další místní projevy. Řada z nich dokazuje, v jaké souvislosti se dochovaly i v okrajových oblastech přiléhajícího Milevska, Bechyňska, Sedlčanska. Z pohledu okresu sem náleží i bohatá oblast soběslavská s unikáty krojů a zděné archtektury selského baroka. To vše a mnoho dalších tradičních jevů zhodnotí naše setkání v táborském muzeu. Je potěšující, že mimo historii je zde stále řada odkazů živá, pěstovaná zájemci i současnými kulturními projekty.

Termíny