O hledání domnělého Metodějova hrobu ve Stupavě

Volný čas

Beseda k tzv. Stupavským falzům.

Přednáší doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. -  Mgr. Jiří Galuška - PaedDr. Jiří Jilík. Pořádají Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Historická společnost Starý Velehrad.

Vstupné Kč 20,-

Termíny