Slavnostní požehnání varhan v kostelíku sv. Jiří v Loučné Hoře

Hudba

Dne 21. dubna 2012 se uskuteční ve filiálním kostele Sv. Jiří na Loučné Hoře u Smidar slavnostní koncert k odhalení varhan, navrátivších se po 5 - leté generální opravě.

Unikátní jednomanuálový varhanní nástroj, pocházející z dílny slavného východočeského varhanáře A.Hanische, bude po více než 50 letech opět představen veřejnosti. V rámci podvečerního programu se od 17:00 hod uskuteční nejen požehnání nástroji od místního faráře, ale též varhanní koncert v podání prof. Václava Uhlíře (varhany) a Houdka (trubka). Po ukončení oficiálního programu bude následovat komentovaná prohlídka od autora generální opravy, varhanáře Pavla Doubka.

Srdečně zveme všechny podporovatele a zájemce o varhanní hudbu na tuto slavnost, která bude doprovázena komponovaným programem. 

Projekt se uskutečnil s podporou Královehradeckého kraje.

Účinkují

Varhanní koncert v podnání prof. Uhlíře (varhany) a p. Houdka (trubka)

Další dokumenty k akci

  
Termíny