Římské impérium

Volný čas

Přednáška s videoprojekcí

• Mytologické tradice o založení Říma

• Politické a filozofické ideály velkého Impéria

• Historické poselství římské civilizace

Místo konání: Nová Akropolis, třída Karla IV. 641, Hradec Králové

Termíny