SLAVNOST JARNÍ ROVNODENNOSTI 2012

Divadlo, Volný čas

Zahájení sezóny na Hvězdárně a oslava příchodu astronomického jara s Pouličním divadlem Viktora Braunreittera. 

Zábavný a naučný program.

Kde se akce koná: Hvězdárna, Karlovy Vary, 777 953 422

Termíny