Slavnostní mše, Průvod Velikonočních jezdců

Slavnostní mše svatá na Boží hod velikonoční s Velikonoční jízdou Dne 8. března 2012 se koná v kostele Sv. Mikuláše mše svatá v 10:00 hodin. Mši svatou doprovodí svým zpěvem Mikulášovický pěvecký sbor a Vilémovský chrámový sbor. Průvod s Velikonočními jezdci se vydá od kostela směrem na náměstí, dále bude pokračovat až ke květinářství, pak se vydá ulicí okolo hasičské zbrojnice až na sídliště a odtud se vrátí zpět ke kostelu. Doufáme, že se tato tradice, na kterou jsme v loňském roce navázali, v našem městě udrží i po další generace. Všichni jsou srdečně zváni! Farnost Mikulášovice

Termíny