Czech Army Strongman

Sport

Rota AZ AČR KVV Brno plukovníka Františka Kopuletého, oddíl silového trojboje Power Břeclav a ČsOL Jihomoravská krajská jednota Brno pořádají třetí ročník vojenské silové soutěže družstev a jednotlivců „Czech Army Strongman“. Soutěž je prioritně určena pro členy AČR, AZ AČR, členy ČsOL a integrovaného záchranného systému, policie nebo HZS. Po domluvě s pořadateli pro doplnění počtu soutěžících bude umožněn omezeně i start bez příslušnosti k těmto složkám.

Pořadatelé: Ing. Karel Černoch, Bc. Radovan Kaděra, Jiří Dunaj.

Ředitel soutěže a hlavní rozhodčí: Bc. Radovan Kaděra

Pomocní rozhodčí: Členové roty AZ AČR Brno a oddílu Power Břeclav

Zdravotník: rtm. Petr Portl

Termín: 21.4.2012

Lokace: Centrum volného času, Valtice, ulice Celňák 974. V navigaci GPS může být ulice Lipová. Centrum se nachází zhruba 2 km za obcí Valtice-  budova bývalé roty pohraniční stráže.

Časový rozvrh: 9.00- 9.30 Zahájení soutěže, vysvětlení jednotlivých disciplín, 9.30-13.00 soutěž družstev, 13.00- 14.30 soutěž jednotlivců, 14.30- 15.00 sečítání výsledků, 15.00 – 16.00 závěrečné vyhodnocení a předání cen soutěžícím. Po soutěži možnost posezení s kamarády u táboráku, opékání buřtů a jiná zábavná odpočinková činnost.

Soutěže družstev: Tříčlenná družstva soutěží v pěti silových disciplínách, kde se hodnotí zvlášť jednotlivé disciplíny. Výsledky se tedy neustále mění, a až po zhodnocení všech pěti disciplín je možno součtem zjistit, které družstvo je nejlepší a která družstva jej následují.

Disciplíny:
Benchpress družstva – Na činku je naloženo 70 kilogramů, a družstvo musí vytvořit co nejvíce platných benchpress opakování. V časovém limitu 5 minut se mohou libovolně na lavičce střídat a pokusy se sčítají.

Přenášení břemena na danou vzdálenost: Břemeno budou přenášet postupně všichni členové družstva. Přenášet se bude podobně jako u člunkového běhu sem a tam na dráze asi 10m, každá jednotlivá dráha se počítá za bod. Čas je libovolný, počítají se počty drah, než se břemeno dotkne země. Při pádu břemena v půli tratě se tato již nezapočítává. Jednotlivé body všech z družstva se sečítají a dají výsledek celého týmu.
Atlasův kámen:  Na zemi je položen kámen, který musí soutěžící přehodit přes 1.5 metru vysokou překážku. Každý soutěžící tak musí učinit třikrát. Čas se opět měří od začátku prvního soutěžícího do konce třetího přehození posledního z družstva.

Vrh koulí: každý soutěžící z družstva postupně vrhá klasickou atletickou koulí. Celkově má tři pokusy, z nichž nejlepší se mu počítá. Součet nejlepších pokusů pak tvoří výsledek týmu.

Tajná disciplína ředitele závodu: Jedna z disciplín bude tajná. Ředitel závodu tuto disciplínu odtajní až při samotném zahajování soutěže. Bude to některá z klasických silových disciplín.
 
Soutěž jednotlivců:
Mrtvý tah – V soutěži jednotlivců bude jedinou disciplínou Mrtvý tah. Soutěžící má 4 pokusy. Po rozcvičení nahlásí všichni startující hmotnost činky, na které budou začínat svůj první pokus, teprve poté započne samotná soutěž. Mrtvý tah bude hodnocen dle platných soutěžních pravidel silového trojboje. Jedinou výjimkou zde je, že bude povoleno provádět pokusy i bez speciálních soutěžních dresů, tedy ve sportovním úboru (teplácích). Soutěž jednotlivců bude rozdělena do váhových kategorií do 90 kg, do 110 kg, nad 110 kg a veteráni nad 40 let, tato kategorie však bude bez rozdílů Tělesné váhy jednotlivých soutěžících (bude spočítána koeficientem). Ze všech kategorií se potom vyhodnotí výpočtem koeficientu absolutní vítěz.  

Vrh koulí: Klasická atletická disciplína kde má každý soutěžící tři pokusy, z nichž nejlepší se započítává jako výsledek.

Účinkují

členové IZS, příslušníci AČR, PCŘ, HS, ČsOL, SVV, AZ

Termíny