Průvodce cestovního ruchu

Volný čas


Naučíme Vás:

práci profesionálního průvodce

připravit si poutavý výklad o navštívených místech

převzít zájezd od cestovní kanceláře

jak realizovat vlastní zájezd

jak si najít práci jako průvodce
 


 


Výhody práce průvodce:
cestujete po celém světě i po České republice * zúčastníte se mnoha zajímavých akcí * každý den pro vás přináší nové zážitky a nové informace * získáváte informace z mnoha vědních oborů * aktivně využíváte Vaše jazykové znalosti * poznáte mnoho nových přátel

Vyučuje se : historie a dějiny kultury * geografie cestovního ruchu * ekonomika cestovního ruchu * technika cestovního ruchu * metodika práce průvodce * řešení mimořádných situací v cestovním ruchu

tourist guideRozsah oprávnění:
Zkouška Průvodce cestovního ruchuplatí pro všechny cestovní kanceláře v oblastech domácího cestovního ruchu (doprovod našich turistů u nás) a zahraničního cestovního ruchu, to znamená, že můžete doprovázet naše turisty do zahraničí a zahraniční turisty na území ČR .

Tento kurz je vhodný i pro mimopražské účastníky a budoucí průvodce, kteří nemají zájem provádět na území hl. města Prahy (např. chcete doprovázet naše turisty pouze do zahraničí).

Zkouškou "Průvodce cestovního ruchu prokazujete cestovní kanceláři i turistům Vaši vysokou kvalifikaci průvodce.

Přednášíme přístupnou a poutavou formou. U většiny přednášek je mluvené slovo lektora provázeno obrazovou
projekcí. Díky zapojení sluchu i zraku je přednáška názornější, zajímavější a hlavně si více a lépe zapamatujete.

Cena kurzu : 4 500 Kč obsahuje vlastní kurzovné a studijní materiály na CD. Cena kurzu nezahrnuje cenu zkoušky, neboť vykonání zkoušky záleží zcela na vůli posluchače. Neabsolvujete-li zkoušky, upozorňujeme, že
nevydáváme samostatné osvědčení o absolvování kurzu.

Termín kurzu: výuka se koná od úterý do neděle

19. června 2012 od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin
20. června 2012 od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin
21. června 2012 od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin
22. června 2012 od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin
23. června 2012 od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin
24. června 2012 od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin

Kurz směřuje ke zkoušce Průvodce cestovního ruchu DK 65 021 N

 

Edit DF 28.3.2012

Termíny