Zdravotník zotavovacích akcí 2/2012

Volný čas

 

Jedná se o velmi kvalitní odborný kurz, který Vás připraví na práci zdravotníka na nejrůznějších akcích, např. táborech, školách v přírodě, výukových nebo výcvikových kurzech, hromadných společenských a sportovních akcích.

Jedná se o 40 hodinový kurz s akreditací Ministerstva školství.

prvni pomoc Odborní lektoři a metody výuky: v kurzu Vás budou učit naši odborní lektoři, kteří mají praktickou zkušenost s prací na záchranné službě .

Přednášíme přístupnou a poutavou formou. U některých přednášek je mluvené slovo lektora provázeno obrazovou projekcí. Díky zapojení sluchu i zraku je přednáška názornější, zajímavější a hlavně si více a lépe zapamatujete.

Cena kurzu :3 900 Kč obsahuje vlastní kurzovné a studijní materiály na CD a jeden termín zkoušky. Zkouška se skládá v poslední den kurzu.


Zakončení kurzu: kurz je zakončen zkouškou. Po úspěšném složení zkoušky obdržíte celostátně platné osvědčení o rekvalifikaci, akreditované Ministerstvem školství

zdravotnik zotavovacich akciVyučuje se:

praktické poskytnutí první pomoci podle mezinárodních standardů
jak pečovat o nemocné při zotavovací akci
vedení zdravotnické dokumentace
práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
zásady dodržování hygieny
jak aplikovat protiepidemická opatření
jak zachránit tonoucího a poskytnout mu první pomoc

 Přednášky navazují na středoškolské znalosti. Možnost konzultací v průběhu kurzu a po jeho zakončení.

PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE - ROK 2012
25. května 2012 . . . . 9,00 - 12,00.....13,00 - 16,00....17,00 - 20,00
26. května 2012 . . . . 9,00 - 12,00.....13,00 - 16,00....17,00 - 20,00
27. května 2012 . . . . 9,00 - 12,00.....13,00 - 16,00....17,00 - 20,00
1. června 2012 .. . . . 9,00 - 12,00.....13,00 - 16,00....17,00 - 20,00

 

Edit DF 28.3.2012

Termíny