Historie policejních sborů aneb "V muzeu je.....policie!"

Výstava, Volný čas

Výstava, která bude v muzeu probíhat od 17. 04. 2012 do 06. 05. 2012,  vychází z činnosti a historického vývoje bezpečnostních složek. Prezentovány budou objektivní dobové dokumenty a fakta, z nichž si budou moci některé návštěvníci i vyzkoušet. Například si bude možné zhotovit otisky prstů, vyzkoušet si prostorovou orientaci či nahlédnout do reálného místa činu a četnické stanice z období 1. republiky. Expozice budou obsahovat ukázky uniforem z jednotlivých období, stejnokrojové součástky, pomůcky, zbraně a fotografie. Naším cílem je přiblížit laické veřejnosti práci Policie ČR a městské policie, prezentovat jejich činnost v kontextu historického vývoje, jak z pohledu represivní, tak preventivní práce.

 

Pro mateřské, základní a střední školy připravujeme v rámci výstavy doprovodný interaktivní program s názvem „V muzeu je…policie!“. Cílem programu je seznámení žáků s činností a vývojem vybraných momentů z historie bezpečnostních sborů a složek prostřednictvím komentované prohlídky výstavy a vtažení do policejní práce různými technikami a hrami, kdy v hlavní roli budou samotní dětští návštěvníci.

 

Přijměte tímto naše pozvání do zákulisí práce policie a na exkurzi historií. Vernisáž výstavy se uskuteční v muzeu dne 16. 04. 2012 od 18:00 hodin, avšak pro návštěvníky jsme již od 16:00 hodin v muzeu připravili besedu  O četnících a Četnických humoreskách s plk. JUDr. Michalem Dlouhým, autorem námětu stejnojmenného televizního seriálu Antonína Moskalyka. Beseda bude spojená s prodejem knih autora a autogramiádou.

 

Jako závěrečný bonbónek k výstavě jsme na 5. května 2012 připravili pro širokou veřejnost možnost ochutnávky interaktivního programu, kdy od 10 do 14 hodin si budete moci vyzkoušet zajímavé hry a techniky spojené s ukázkami práce strážníků a policistů, i jejich čtyřnohých pomocníků

 

Výstavu můžete navštívit v Regionálním muzeu Mělník, náměstí Míru 54 v rámci otevírací doby muzea po celou dobu jejího konání.

 

 

Irena Podivínská, DiS.

manažerka prevence kriminality  

Další dokumenty k akci

  
Termíny