Host z Litvínova - Marek Straka

Volný čas

Přednáška lokálního konzultanta Agentury pro sociální začleňování Mgr. Marka Straky o své práci. Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách zajišťuje podporu obcím v procesu sociální integrace. Jejím posláním je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování.

Termíny