Pracovník cestovní kanceláře 4/2012

Volný čas

Kurz Pracovník cestovní kanceláře je rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod číslem jednacím 5 550/09-24/232. Kurz Vám může zaplatit Úřad práce.

Jedná se o velmi kvalitní odborný kurz, který Vás připraví na práci v cestovní kanceláři nebo cestovní agentuře. Seznámíte se s hlavními činnostmi v cestovních kanceláří například: příprava zájezdu a tvorba programu v rámci příjezdové i výjezdové turistiky, výběr a objednávka služeb potřebných k realizaci zájezdu, prodej zájezdů, propagace a reklama v cestovním ruchu

pracovník cestovní kanceláře, v cestovce Práce v cestovní kanceláři je velmi zajímavá, pestrá a flexibilní. Ve většině pracovních pozic využijete a zdokonalíte své jazykové znalosti. Po ukončení kurzu si můžete založit i vlastní cestovní agenturu.

Odborní lektoři a metody výuky: v kurzu Vás budou učit naši odborní lektoři (většina našich pedagogů přednáší na vysokých školách), kteří mají vlastní bohaté zkušenosti s podnikáním v cestovním ruchu.

Přednášíme přístupnou a poutavou formou. U některých přednášek je mluvené slovo lektora provázeno obrazovou projekcí. Díky zapojení sluchu i zraku je přednáška názornější, zajímavější a hlavně si více a lépe zapamatujete.

Cena kurzu : 6 900 Kč obsahuje vlastní kurzovné a studijní materiály na CD a jeden termín zkoušky. Vykonání zkoušky záleží zcela na vůli posluchače. Neabsolvujete-li zkoušky, upozorňujeme, že nevydáváme samostatné
osvědčení o absolvování kurzu.

Zakončení kurzu: kurz je zakončen zkouškou a vypracováním závěrečné práce. Po úspěšném složení zkoušky obdržíte celostátně platné osvědčení. Zkouška se koná poslední den kurzu.

Vyučuje se: Management cestovní kanceláře a cestovní agentury * Ekonomika cestovního ruchu * Agenda cestovní kanceláře * Marketing v cestovním ruchu * Reklama a propagace v cestovním ruchu * Geografie cestovního ruchu * Psychologie

Termín kurzu je vždy v sobotu a neděli v následujících dnech
10. listopadu od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00
11. listopadu od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00
17. listopadu od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00
18. listopadu od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00
24. listopadu od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00
25. listopadu od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00
1. prosince od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00
2. prosince od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00
8. prosince od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00
9. prosince od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00

 

Edit DF 22.3.2012

 

Termíny