Angličtina pro cestovní ruch

Volný čas

Jste průvodce v angličtině ? Nebo se chystáte provádět v AJ ?
Chcete se zdokonalit ? Kurz je určen průvodcům, pracovníkům v cestovním ruchu, studentům, učitelům  a všem, kdo se chtějí zdokonalit v dané tématice. Úroveň - mírně pokročilý (stupeň B2)

OBSAH:
1. Architektura a umění, urbanismus, současná krajina
1.1. Slovní zásoba a ustálená spojení:
1.1.1. Základní údaje uváděné při popisu regionů
1.1.2. Základní údaje uváděné při popisu lokalit a stavebních komplexů
1.1.3. Základní údaje uváděné při popisu budov
1.1.4. Umělecké předměty, mobiliář památkových objektů
1.2. Užitečné řečnické obraty, nepominutelná základní mluvnická pravidla
1.3. Časté dotazy turistů
2. Historie a současné reálie
2.1. Slovní zásoba a ustálené obraty:
2.1.1. Základní historické údaje, české pojmy ve francouzštině
2.2. Časté dotazy turistů
3. Vyjednávání, organizace, technika a administrativa
3.1. Slovní zásoba a gramatické obraty zvyšující srozumitelnost sdělení
3.2. Okružní jízda s anglicky hovořícím řidičem a kolegiální asistence
3.3. Jednání s angl. hovořící klientelou v hotelu, restauraci, dopravním zařízení, apod., asistence
při řešení problémů na policii, ve zdravotním zařízení apod.
4. Exkurze do výrobního závodu
4.1. Pivovar
4.2. Sklárna
4.3. Automobilka
4.4. Zemědělský podnik


Cena kurzu: 2 000 Kč obsahuje desky, papíry na psaní, základní studijní materiál, kávu nebo čaj. Všichni obdrží osvědčení o absolvování.

 

Edit DF 22.3.2012

Účinkují

Lektor: RNDr. Vít Štěpánek, dlouholetý průvodce, lektor angličtiny, publicista a geograf

Termíny