Francouzština pro cestovní ruch

Volný čas


Jste průvodce ve francouzštině ? Nebo se chystáte provádět ve FRJ ?
Chcete se zdokonalit ? Kurz je určen průvodcům, pracovníkům v cestovním ruchu a všem, kdo
se chtějí zdokonalit v dané tématice.

francouzština pro průvodce, průvodce, delegátOBSAH:
1. Architektura a umění, urbanismus, současná krajina
1.1. Slovní zásoba a ustálená spojení:
1.1.1. Základní údaje uváděné při popisu regionů
1.1.2. Základní údaje uváděné při popisu lokalit a stavebních komplexů
1.1.3. Základní údaje uváděné při popisu budov
1.1.4. Umělecké předměty, mobiliář památkových objektů
1.2. Užitečné řečnické obraty, nepominutelná základní mluvnická pravidla
1.3. Časté dotazy turistů
2. Historie a současné reálie
2.1. Slovní zásoba a ustálené obraty:
2.1.1. Základní historické údaje, české pojmy ve francouzštině
2.2. Časté dotazy turistů
3. Vyjednávání, organizace, technika a administrativa
3.1. Slovní zásoba a gramatické obraty zvyšující srozumitelnost sdělení
3.2. Okružní jízda s frankofonním řidičem a kolegiální asistence
3.3. Jednání s frankofonní klientelou v hotelu, restauraci, dopravním zařízení, apod., asistence
při řešení problémů na policii, ve zdravotním zařízení apod.
4. Exkurze do výrobního závodu
4.1. Pivovar
4.2. Sklárna
4.3. Automobilka
4.4. Zemědělský podnik

Seminář se koná ve dnech 16. a 23. dubna (pondělí a pondělí) 2012 vždy od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00 na adrese TYRKYS, Na Moráni 5, Praha 2

 

Edit DF 22.3.2012

Účinkují

Lektor: Ing.arch. Jaroslav Horký, s desetiletou praxí v oboru zajišťování potřeb turizmu v územním plánování,
od roku 1991 působící přímo v CR jako průvodce frankofonní klientely, tlumočník, překladatel technických textů,
lektor odborných předmětů CR s patnáctiletou praxí a školitel ve francouzštině

Termíny