Velikonoce na Podlesí

Volný čas, Turistika

Tradiční velikonoční akcí, Velikonoce na Podlesí, zahájí Muzeum středního Pootaví sezónu ve Středověkém vodním mlýně v Hoslovicích. Na programu budou ukázky řemesel, jako je pletení pomlázek, košíků a ošatek, ukázky různých technik zdobení vajíček (obháčkování, vosková relifní technika, drátkování, perforování apod.)Dále se budou péci jidášci, drobné velikonoční kynuté pečivo (pátek), chleba, houstičky, česnekové placky (sobota) a také se bude připravovat pučálka, tradiční velikonoční pokrm (neděle, plus ochutnávka chleba ze soboty). Pro děti jsou připraveny tradiční hry, káča, chůdy, házení míčků atd.). K poslechu a dobré náladě zahraje muzika. Sobotního programu se zúčastní i naši bavorští partneři z Freilichtmusea ve Finsterau (sobota, kteří přivezou bavorského košíkáře. Akce se opět uskuteční v rámci projektu „Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese“ podpořeného z prostředků programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013.

Termíny