Povídky malostranské po 130 letech

Film, Dokument
Námětem celovečerního dokumentárního filmu je transformace slavného literárního díla do dnešní doby dokumentárním, výtvarným a stylizovaným způsobem. Povídky Jana Nerudy mají samy o sobě dokumentární charakter. Filmový pohled na současné obyvatele Malé Strany skrze optiku těchto Nerudových povídek ukáže divákům na jedné straně proměnlivost a pomíjivost času a na straně druhé cosi jedinečného a obecně platného, co v nás přetrvává dodnes. Současní obyvatelé Malé Strany budou ve filmu konfrontováni s obrazem svých předchůdců v literárním odkazu Jana Nerudy, každý se svým tématem v jisté povídce. Bude zajímavé sledovat, do jaké míry se někteří z dnešních obyvatel podobají původním povídkovým hrdinům - nabubřelému panu Ryšánkovi a panu Schlegelovi, zamlklému doktoru Heribertovi, pomluvami utrápenému panu Vojtíškovi, panu Vorlovi dohnanému k sebevraždě s krásně nakouřenou fajfkou nebo věčně zamilované slečně Máry.
Termíny