Dávné dějiny Táborska

Výstava, Volný čas

Bronzová soška kančíka z časů, kdy dnešní Táborsko obývali Keltové, patří k nejznámnějším památkám z doby, o níž budou přednášet archeologové Petr Menšík a Ondřej Chvojka. Jejich zasvěcené vyprávění nás zavede k dávným dějinám našeho regionu. Poslechnout si je můžete v rámci historicko-vlastivědných úterků, konkrétně 27. března v 17.30 v přednáškovém sále Husitského muzea v Táboře.

„Dlouho se zde předpokládala absence trvalého osídlení, ale archeologické výzkumy a prospekce posledních let ukazují zcela jiný obrázek, tedy alespoň v některých pravěkých obdobích,“ vysvětuje za oba autory přednášky Ondřej Chvojka z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Podle Chvojky a Menšíka je na Táborsku dnes známo již velké množství památek po jeho nejstarších obyvatelích, které představuje několik hradišť, mohylových i plochých pohřebišť a především stále častěji dokládaná rovinná sídliště.

Další dokumenty k akci

  
Termíny