Úvod do extenzivního ovocnářství - seminář z cyklu Záchrana starého sadu

Volný čas

V praktické části semináře si vyzkoušíte zimní řez na hrušni nebo jabloni.

V teoretické části bude lektor mluvit o extenzivních ovocných výsadbách v krajině, starých a krajových odrůdách, jejich významu a využití v současnosti, záchraně a údržbě genofondu.

Dále se dozvíte, jaké jsou základní pěstební požadavky jednotlivých ovocných druhů, budeme si povídat o procesech růstu a vývoje ovocných dřevin, možnosti jejich ovlivnění, zimním i letním řezu, zapěstování korunky. 

V případě špatného počasí si budeme povídat ve vytopené jurtě. 
 

Termíny