Můj strom, můj život

Dům dětí a mládeže v Rumburku vás zve k účasti na projektu pořádaném k příležitosti oslav Dne Země. Pojďme změnit část Lužického náměstí na les, který je tak důležitý pro život nás všech. Jak na to? Vytvořte během března a dubna svůj velký strom, jemuž vděčíte za svůj život. Strom,k terý vám posyktuje stín, ovoce nebo jiné plody, klid, kyslík k dýchání. Strom, který milujete a který miluje vás. Akce proběhne ve dvou částech: 1. část - velkoplošné kresby, koláže, trojrozměrné modely - určeno především pro děti MŠ, ZŠ, SZŠ nebo větší skupiny dětí či studentů, klientů a členů různých organizací ve formátu minimálně A3, ze kterých pak vybudujeme podle počtu les nebo alej 2. část - drobné kresby a výrobky, fotografie - do formátu 10x10cm po formát A4, které umístíme na nástěnkách na Lužickém náměstí Drobné práce přijímají pracovnice DDM nejpozději do 18.4. do 17:00. Velkoplošné výtvory doneste přímo na Den Země na Lužické náměstí v pátek 20.4. nejpozději do 10:00.

Termíny