Europa Jagellonica

Výstava, Volný čas, Pro děti, Turistika

 

Mezinárodní výstava Europa Jagellonica v Galerii Středočeského kraje (GASK) od května do září 2012. Tento česko-německo-polský výstavní projekt představuje umění a kulturu ve střední Evropě na přelomu pozdního středověku a raného novověku, tedy za vlády Jagellonců. Tato dynastie je s Kutnou Horou velmi úzce spjata, a to nejen díky tomu, že zde byl v roce 1471 Vladislav II: zvolen českým králem. Z období vlády Jagellonců se v Kutné Hoře dochovaly opravdové skvosty gotické architektury a gotického výtvarného umění obecně. V GASKu bude po dobu výstavy prezentováno na 200 jedinečných exponátů, od sochařství až ke zlatnické práci, zároveň objekty, které historicky korespondují s dobou jagellonskou, budou během tohoto výstavního projektu zpřístupněny a jejich stálé expozice budou více přibližovat epochu této dynastie.

Do projektu budou v Kutné Hoře zapojeny: Chrám sv. Barbory, kostel sv. Jakuba, kostel Panny Marie Na Náměti, Vlašský dvůr, České muzeum stříbra – Hrádek a Kamenný dům, Kamenná kašna, Sankturinovský dům, kostel sv. Vavřince na Kaňku.

Termíny