Literární soutěž

Volný čas, Pro děti

Literární soutěž o zajímavé ceny.

Soutěží se ve 3 kategoriích:

1) První stupeň ZŠ (1. - 5. třída)

2) Druhý stupeň ZŠ (6. - 9. třída)

3) Střední školy

Témata prací pro jednotlivé kategorie:

A) Základní školy:

- Libovolná volba z témat: Můj vysněný den; Dopravní prostředek budoucnosti

- Práce musí mít formu úvahy nebo vyprávění.

B) Střední školy

- Libovolná volba:

  • Óda na tepláky
  • Příběh složený z trojslabičných slov s tolerancí předložek a s minimálním rozsahem 1/2 A4.
Maximální rozsah prací všech kategorií je 1 A4 psaná ručně nebo na PC.   Uzávěrka soutěže je 30. dubna.  Soutěžní práce (podepsané a s kontaktem na zákonné zástupce) zasílejte na níže uvedený e-mail nebo na adresu DDM Astra Zlín. Práce vyhodnotí porota složená z redaktorů časopisu Náš Zlín. Ceny výhercům budou předány na Bambiriádě 2012. Zároveň zde budou přečtena 3 první místa z každé kategorie. Nejlepší práce bude otištěna v časopise.   Více informací: Mgr. Naďa Klímková e-mail: n.klimkova@ddmastra.cz tel.: 575 753 486, 725 099 186 DDM ASTRA ZLÍN, p. o., Tyršovo nábřeží 801, 760 01 ZLÍN
Kontakty

www.ddmastra.cz

Termíny