PROVANCE OČIMA JANA ŠMÍDA

Turistika


Dvě besedy od 18:00a od 20:00 hodin  v kině Vesmír v Pelhřimově s pelhřimovským rodákem
Janem Šmídem.

Termíny