Přednáška Co skutečně víme o druhé republice?

Výstava, Volný čas

Fotografie ukazující smutné Pražany, kolem nichž projíždí kolona německých vojáků, patří k nejtypičtějším obrázkům 15. března 1939. Víme ale, co osudovému dni předcházelo na české straně? Jaký byl skutečně režim tzv. druhé republiky? Odpověď nabídne přednáška uznávaného odborníka na tuto problematiku, prof. Jana Rataje z Vysoké školy ekonomické v Praze, která se uskuteční v úterý 13. 3. od 17:30 v přednáškovém sále muzea na Náměstí Mikuláše z Husi 44.

 

„Nešlo pouze o demontáž demokracie a nástup autoritářských hodnot nebo zavádění rasového pojetí národa, ale i o snahu pomnichovské garnitury podsunout se do mocenské sféry III. říše a profitovat z její expanze,“ zdůrazňuje prof. Rataj. Svébytnou a demokratickou státní ideu nahradila vláda Rudolfa Berana svatováclavskou státní tradicí, která měla výrazné proněmecké rysy. Tím se však Hitlerovi rozhodně nezavděčila, protože „vůdci“ nešlo
o nějaké fašizující Česko-Slovensko, česká kotlina jím byla pokládána za německý prostor, v němž Slované nemají mít žádné místo. Postoj k okupaci 15. března podle Rataje zcela odpovídá předchozímu vývoji v obklíčené zemi: „Nebylo divu, že se druhorepublikové vládní kruhy vzdaly okupačnímu vpádu s unikátní lehkostí a pro budoucí odboj neučinily v kritické chvíli nic.“

 

 

 

Téma spojené se smutným koncem československé samostatnosti před II. světovou válkou si rozhodně nezaslouží zjednodušování, ale důkladný zájem historiků. Renomé prof. Rataje je pro návštěvníky přednášky konané 13. 3. 2012 v 17. 30 v přednáškovém sále Husitského muzea v Táboře zárukou, že sledované období bude představeno ve všech souvislostech. Přednáška je pro návštěvníky zdarma.


Termíny