Francouzský jazyk pro cestovní ruch 2012

Volný čas

 

Chcete se zdokonalit ve francouzštině ?

Jste průvodce ve francouzštině ? Nebo se chystáte provádět ve FRJ ?
Chcete se zdokonalit ? Kurz je určen průvodcům, pracovníkům v cestovním ruchu a všem, kdo
se chtějí zdokonalit v dané tématice.

OBSAH:
1.      Architektura a umění, urbanismus, současná krajina
1.1.  Slovní zásoba a ustálená spojení:
1.1.1.   Základní údaje uváděné při popisu regionů
1.1.2.   Základní údaje uváděné při popisu lokalit a stavebních komplexů
1.1.3.   Základní údaje uváděné při popisu budov
1.1.4.   Umělecké předměty, mobiliář památkových objektů
1.2.          Užitečné řečnické obraty, nepominutelná základní mluvnická pravidla
1.3.  Časté dotazy turistů
2.   Historie a současné reálie
2.1.  Slovní zásoba a ustálené obraty:
2.1.1.   Základní historické údaje, české pojmy ve francouzštině
2.2.  Časté dotazy turistů
3.      Vyjednávání, organizace, technika a administrativa
3.1.  Slovní zásoba a gramatické obraty zvyšující srozumitelnost sdělení
3.2.          Okružní jízda s frankofonním řidičem a kolegiální asistence
3.3.          Jednání s frankofonní klientelou v hotelu, restauraci, dopravním zařízení, apod., asistence
při řešení problémů na policii, ve zdravotním zařízení apod.
4.   Exkurze do výrobního závodu
4.1.          Pivovar
4.2.          Sklárna
4.3.          Automobilka
4.4.          Zemědělský podnik
Lektor: Ing.arch. Jaroslav Horký, s desetiletou praxí v oboru zajišťování potřeb turizmu v územním plánování,
od roku 1991 působící přímo v CR jako průvodce frankofonní klientely, tlumočník, překladatel technických textů,
lektor odborných předmětů CR s patnáctiletou praxí a školitel ve francouzštině


Edit DF 27.2.2012

Kontakty

www.tyrkys.cz

Termíny