VELIKONOČNÍ DÍLNY

Volný čas, Pro děti

Dům dětí a mládeže DELTA Pardubice vás zve na

VELIKONOČNÍ DÍLNY

čeká vás zdobení kraslic neobvyklými technikami, pletení pomlázky, soutěže a mnoho jiného.

ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU S PLATBOU ODEVZDEJTE DO 28. 3. 2012

Účinkují

Dům dětí a mládeže DELTA Pardubice

Termíny