Workshop Sebepoznání - Řeč těla

Volný čas

 

Workshop sebepoznání II. je určen pro všechny, kteří chtějí zdokonalit své vystupování na veřejnosti (řeč těla – neverbální komunikace), ale hlavně poznat sebe sama, což je mnohdy pro nás samotné těžký úkol. Praktickými nácviky se podíváme na běžné situace z vašeho prostředí a řekneme si více o tom, jak se chovat, reagovat či postupovat v daných situacích.

Každému není dobře rozumět, někdo mluví příliš rychle, správně nevyslovuje, takže mnozí jeho řeči nerozumí. Další mluví velmi nedbale, nekultivovaně a tím si hodně kazí své vystupování. Slova jsou slova, ale mnohdy o nás více vypoví řeč našeho těla – neverbální komunikace. Naučíme se společně rozpoznat prvky neverbální komunikace s použitím verbální komunikace. Vše v praktických cvičeních. Asertivním chováním můžeme zmírnit následky nedorozumění, popřípadě můžeme zjistit, jak se chovat v dané situaci, zda-li nejsme manipulováni druhovou osobou atd. Meditací se naučíme dosáhnout uvolnění mysli a řešit tak věci s klidem a rozvahou.

 

Cílem workshopu je zkvalitnění mluvního projevu, techniky řeči těla, zvládnutí asertivního chování a celkové zklidnění mysli.

Účinkují


Bc. Eva Kalivodová Štichová

Termíny