ELEKTROBAND Pavla Zedníka

Zábavné taneční odpoledne z cyklu DK Střelnice „Kavárna pohoda“.

Termíny