Jarní výlet Společných aktivit do Českého středohoří

Volný čas, Turistika

Na posledním velkém podzimním výletě (Poslední výlet do Českého středohoří III.) se nás sešlo přes 65 dvounohých účastníků. Je hodně velká šance, že tento rekord pokoříme :-) Proto si všichni, kteří máte rádi turistiku, přírodu, čerstvý vzduch, nečekané zážitky atd. zapište datum 31.3. do vašeho plánovacího kalendáře a zúčastněte se jedinečné outdoorové akce Společných aktivit!

Cíle a trasy:

Konkrétní trasy se dozvíte v předstihu a bude již tradičně připraveno více variant tras:

 • varianta Basic (cca 10km)
 • varianta Standard (cca 15km)
 • varianta Professional (cca 20km)
 • varianta Ultimate (min. 30 km)

Finální rozhodnutí, s kterou skupinkou půjdete, však můžete učinit až ve vlaku po zhodnocení podkladů k trasám.

V případě velkého počtu zájemců některých variant, bude připraveno více tras, aby počet členů skupiny byl ideálně 15 max. 20 účastníků.

První místo navštívíme společně, během dne se skupinky ještě potkají. Pro zájemce budou připraveny menší soutěže a hříčky po cestě, které budou vyhodnoceny v závěru dne.

Velitelé skupinek, kteří se mohou dobrovolně navrhnout nebo budou určeni, dostanou do týmu mapky oblasti a vyznačením své trasy, informace o zajímavých místech během cesty a přehled spojů k návratu zpět.

Skutečný program bude upraven podle počasí.

Náročnost:

Trasy Basic a Standard vedou po značených turistických cestách, Professional i po neznačených, Ultimate trasa pak s využitím nábližek i po necestách.

Účast na akci je pouze na vlastní zodpovědnost. Organizátor ani sdružení neručí za škody, úrazy apod. Účastníci mladší 18 let se mohou účastnit jen pod dohledem zákonného zástupce.

V případě nedodržování pokynů organizátorů může být účastník vyloučen z akce.

Je možné vzít 4nohé mazlíčky, pokud zvládnou celou trasu svého majitele. Je možné vzít i děti, ale doporučuji volit z méně náročných tras.

Jak jsme se měli na minulých akcích?

 • sváteční výlet 17. listopadu 2010 - Tajný výlet
 • Poslední výlet do Českého středohoří I.
 • Poslední výlet do Českého středohoří II.

S sebou:

 • oblečení a jiné vybavení dle počasí
 • jídlo a pití raději na celý den - hospůdka není zatím ověřena
 • v odpoledních hodinách možnost opékání vlastních uzenin na jednom z  hradů
 • baterku/čelovku /pro Ultimate/

Odjezd:

Sraz:sobota 31.března 2012 8:20

Místo srazu: Praha, hlavní nádraží, ve spodním vestibulu u prosklených obchodů proti hlavnímu příchodu k pokladnám, označení velkým logem SA

Na srazu se bude vybírat vstupné, které bude zahrnovat cestu vlakem tam a příspěvek na projekt. Cena zpáteční jízdenky bude cca 70 Kč podle toho, v jak početné skupině se budete vracet.

INSTRUKCE KE SRAZU

Před příchodem na sraz si prosím připravte 90Kč, až najdete naše stanoviště, tak podle 1. písmenka svého nicku si u přiděleného spoluorganizátora označeného viditelně např. "Organizátor SA - vstupenky A-J" kupte vstupenku  a přesuňte se ke značce "Shromaždiště pro zaplacené"...

Spolu se vstupenkou obdržíte mapu výletu a všech tras a informace o zajímavých místech a instrukce k návratu.

Pokud někdo berete psa nebo děti, přihlašte se po zakoupení vstupenky na srazu přímo u mě.

Do 8.30 MUSÍ všichni dorazit na sraz, bude se kupovat hromadné jízdné.

Pro účastníky ze severních Čech (Ústí n. L apod.) - možno přistoupit v Lovosicích v 10h. - podrobnosti na žádost doplním.

Návrat:

 • 19:08 nebo 21:08 na Pha,hl/n

Na všechny z Vás a s dobrou náladou se bude těšit

Jirk@ Pouček "předseda"

Termíny