Z hudební minulosti Šluknovska

Volný čas

Prezentace knihy spojená s autogramiádou se uskuteční v sobotu 25. února 2012 od 16.00 h. v Městském divadle Varnsdorf. V živém podání Komorního orchestru Šluknovska zazní i ukázky hudby skladatelů, o nichž se v knize lze dočíst. Po dvou desítkách let se vydání dočkala dlouho očekávaná kniha o hudební minulosti Šluknovska z pera Igora Heinze. V únoru 2012 ji v nákladu 1 000 výtisků vydalo občanské sdružení Kruh přátel muzea Varnsdorf. Monografie „Z hudební minulosti Šluknovska“ má podtitul Od středověku po Missu solemnis 1830. Na téměř 260 stranách obsahuje přehled historie místní hudby, která zněla v kostelech i zámcích v kraji pod Tolštejnem, a to v šesti kapitolách nazvaných podle majitelů panství v tom kterém období. Přibližuje i skladby a osudy místních hudebních skladatelů, z nichž někteří se prosadili i daleko za hranicemi Čech. Text Igora Heinze provází bohatý ilustrační doprovod. Kniha bude k zakoupení ve varnsdorfském muzeu a v muzeích, knihkupectvích a informačních střediscích v regionu Šluknovska. Autorem publikace Z hudební minulosti Šluknovska je muzikant, hudební badatel a publicista Igor Heinz (*1945), který na něm pracoval více než dvě desetiletí. Z rukopisných verzí jeho textu mezitím čerpalo už nemálo odborných prací, ale knižní vydání - hlavně z důvodu finanční náročnosti - na sebe nechalo dlouho čekat. „Knihu jsme začali připravovat k tisku už v roce 2002, tehdy ale pro různé vnější okolnosti nedošlo k úspěšnému dokončení sazby. V některých ročenkách Kruhu přátel muzea Varnsdorf jsme alespoň se svolením autora publikovali několik ukázek. Nový impuls k vydání knihy přišel v loňském roce: podařilo se zajistit finance a textologické přípravy se zodpovědně ujal pracovník varnsdorfského muzea Mgr. Josef Rybánský. Jeho profesionální přístup navíc pomohl dořešit složitou kompletaci obrazových příloh,“ uvedl Josef Zbihlej, jednatel Kruhu přátel muzea Varnsdorf.

Termíny