Jarní tvořivá dílna, Univerzita volného času 2012

Volný čas

22. března. od 17:00 hodin, čítárna
Zveme tvořivé duše na jarní hravé odpoledne. Budeme vyrábět: jarní věnec na dveře a velikonoční přání technikou quilling. S sebou: asi 70 cm dlouhé větvičky břízy a další dekorace dle Vašeho vkusu. Zbytek materiálu a dekorací bude k dispozici na místě.
Zájemci hlaste se dopředu: na tel.: 732 756 827, na email: jana.jakeschova@ceska-trebova.cz nebo na půjčovně dospělého odd.
Tvořivné 50,- Kč. Předplatitelé UVČ 2012 zdarma. Vítáni děti i dospělí!
Ve spolupráci s DDM Kamarád.

Městská Knihovna Česká Třebová

Termíny