Tvořivá dílnička

Pro děti

20. 3. od 15 hod. čítárna

Tvořivá dílnička

Jarní dekorace ze sena. Vstupné 25,-Kč. Přihlášky na dětském oddělení.

Městská knihovna Česká Třebová

Termíny