DEN PRO TIBET 2012

Výstava, Film, Volný čas


Další informace
Už pár let se scházíme při akci Den pro Tibet. Několikrát se konal na půdě Staré radnice, pak se přesunul do Mateřského centra Ostrůvek a letos máme možnost se už po páté potkat v ostrovském Ekocentru.

10. března tomu bude 53 let, kdy došlo k povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Zemřelo při něm 80 000 Tibeťanů. O situaci, která dnes v Tibetu vládne, nejlépe vypovídá výňatek z dokumentu občanského sdružení Lungta: „Pokud například v Tibetu vyvěsíte tibetskou vlajku, zazpíváte tibetskou hymnu nebo nenásilně upozorníte na porušování lidských práv, můžete být zatčen, vězněn, mučen, souzen a odsouzen a to bez práva na obhájce nebo řádný soudní proces.To všechno bez ohledu na to, že se Čína paradoxně zavázala k dodržování Deklarace lidských práv jako jedna z prvních zemí již v roce 1948. Jako Tibeťan budete v důsledku masivního přesídlování čínských obyvatel na území Tibetu národnostní menšinou ve vlastní zemi, setkáte se s rasovou diskriminací. Je velmi pravděpodobné, že budete nevzdělaný, nezaměstnaný nebo budete žít pod hranicí chudoby. Pokud se vám podaří studovat, nebude vám ve většině případů umožněna výuka ve vašem rodném jazyce. Vaše kulturní zvyky a tradice budou zakazovány nebo omezovány. Narazíte na omezování svobody tisku, cenzuru a internetovou cenzuru. Velmi silně si uvědomíte omezování osobní svobody, svobody názoru a projevu, shromažďování nebo náboženského vyznání.“

Kampaň Vlajka pro Tibet je celosvětovou akcí. V našem podání si klade za cíl podpořit Tibet na cestě ke svobodě, autonomi a přiblížit veřejnosti tibetskou kulturu, která je Čínou potlačována a pomalu zaniká. Odkaz Tibetu je obrovský a zaslouží si zůstat živým. Česká Republika se ke kampani připojuje od roku 1996 a v loňském roce ji podpořilo 363 obcí, měst, městských částí, krajů, nebo sdružení a 31 středních škol a gymnázií. Akce Den pro Tibet v Ostrově neprobíhá pod záštitou města. Je výsledkem spolupráce několika výjimečných lidí, kteří se na ni podílí pod názvem Neformální sdružení Taši Delé.

Vám, účastníkům, patří dík za zájem, který rok od roku sílí. Děkujeme i Ekocentru, jehož prostory můžeme pro tento účel využít.

PROGRAM:

V celodenním programu Dne pro Tibet se setkáte s vysypáváním nového motivu pískové mandaly, která bude v závěru dne obřadně zrušena. Tento akt se provádí jako symbol pomíjivosti a transformace. Budete si také moci vytvořit vlastní mandalu z nejrůznějších materiálů, vymalovat jantru, vyrobit zvoneček, nebo vlastní praporek s osobním přáním či modlitbou. Děti čeká oblíbené skládání obrazce pro zvířátka ze zeleniny, zrní a suchého pečiva a samozřejmě nepřijdou ani o obřad jeho osobitého rušení, na které se každý rok velmi těší. Hudební dílna, kam si kdokoliv může přijít vyzkoušet hru na tibetské misky, bubny, didžeridy, chřestidla, nebo se naučit zpívat tibetské (a jiné) mantry.
Vzhledem k tomu že akce je zařazena do projektu FESTIVAL PRO TIBET který je pořádán o.s.MOST byly nám zapůjčeny filmy které budou po celou dobu akce promítány.
Jsou to tyto filmy:
Přechod přes Himálaj - I. díl
Na druhé straně Himálaje - II. díl
Semínka Tibetu
Poselství Tibeťanů - Buddhismus - I. díl
Poselství Tibeťanů - Tantrismus - II. díl
Uvedení Jeho Svatosti dalajlámy do řádu
Tibetský příběh
Výtěžek z promítání je určen na tibetskou školu Gyalten v Tibetu.
Časový harmonogram promítání bude upřesněn na místě.
Dále máme radost že pozvání přijal spisovatel MARCEL VANEK který bude povídat na téma ,,O Tibetu v nás".Blíže o něm v odkazu v události.
Budeme-li mít štěstí dorazí i Marcelův dvorní ilustrátor Radovan Hrabý a dokreslý atmosféru svými obrázky.

Dále vystoupí skupina Primitivové neznámé kultury z Karlových Varů.(bylo nám řečeno že budou buď jeden,dva nebo tři)

Během celodenního programu si můžete koupit čaje, občerstvení, pohledy a další předměty s tibetskou nebo ethno tématikou. Výtěžek z prodeje bude věnován na humanitární a vzdělávací projekty v Tibetu. Dobrovolné vstupné zase poputuje na konta dvou dětí, které Taši Delé podporuje.

K odpočinku připravujeme videoprojekci, knihy k nahlédnutí a mnoho materiálů týkajících se tibetské historie, kultury a života.

Program bude probíhat celý den, pouze čas přednášek upřesníme na místě. Případné dobrovolné vstupné bude zasláno na dobročinné účely. Těšíme se na příjemnou sobotní atmosféru a doufáme, že i vy si odnesete hluboký zážitek.

kontakt na pořadatele:604 729 536

Termíny