Jakub Hronek: Od kořenů k nebi - písničky, co básněmi jsou protkané

Hudba

Uprostřed oceánu na hladině stojím a pod nohama stavím si prám z darů nebeských lano splétám a to se zemí mě pojí…

Termíny