Život mnichů na sv. hoře Athos v minulosti a současnosti

Volný čas

Přednáší doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. z Moravského zemského muzea v Brně. Pořádají Muzejní spolek a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Termíny