Trestná činnost ohrožující seniory

Volný čas


Rozbor nejčastějších a nejrizikovějších situací, do kterých se senioři mohou dostat, jejich prevence a minimalizování důsledků.

místo: Hradec Králové, Nové Adalbertinum

cena: dobrovolná

 

Účinkují


vrchní inspektor nprap. Jan Čížkovský z Policie ČR

 

Další dokumenty k akci

  
Kontakty

www.dcshk.cz

Termíny