Síla myšlenky a moc podvědomí

Volný čas

Centrum pro osobní rozvoj Štěstíčko, Náměstí Republiky 21, Plzeň

Síla myšlenky a moc podvědomí - přednáška

Budeme hovořit na téma důležitosti české kotliny z hlediska duchovního vývoje. Kým, proč a z jakých důvodů je bráněno v rozvoji a naplnění tohoto poznání. Na čem stojí Česká státnost z pohledu energie a vlivu Přemyslovců do dnešního dne.

Pyramidální struktury moci a ovládání. A jejich přenos na vědomé i podvědomé rovině. Identifikovatelnost těchto podvědomých manipulací. Jak se tyto struktury nevědomí projevují a ukládají až na buněčné úrovni a dále předávají mezi lidmi.

Mě nevyjímaje. Právě lidé duchovní, co mají schopnost „cítit“ či mají silové schopnosti by měli přijít na toto setkání. Ti kteří si mě testovali či ještě testovat budou a budou jim „vycházet“ nelichotivé poznatky … tak silná jsou tato pole. Budeme mluvit o snaze zachovat okultní nastavení a jak to chápat i v oblasti kultury a ducha. Jak jsou spolehlivé testovací metody (kyvadlo, karty) a důsledky chyb...
Budou přehrány nahrávky, kde se k manipulacím na úrovni pole vyjadřují i jiní. Nahrávky o manipulacích ovlivňující struktury pole v obecné rovině – ˝pro všechny˝ a nahrávky o manipulacích blokující jednotlivce hlavně na úrovni uzdravení a ˝probuzení˝.
Promluvím o reinkarnaci, jak jsem naznal. Například o vývoji v rodině, co se řeší obecně v první třetině až polovině života, proč v době puberty a energetického osamostatnění dochází často ke třenicím.
Budeme hovořit proč se politici v Čechách chovají tak nevyzpytatelně až extrémně… Zmíním se o konkrétním žreci – satanistovi a proč jsem na něj podal trestní oznámení.
Terapie – V den přednášky nebo příští den je možné domluvit reinkarnační terapii; jde o testy jdoucí na úroveň podvědomí a zároveň energoinformační korekci; odhalení, popsání příčin problému.
Tel.: 731 706 460
 

Účinkují

Vratislav Josef Kadlec

Pár slov o mě:
Od dětství jsem se dostával i k informacím jež byly poměrně zásadního významu i mimo struktury hmotného světa.
Byl jsem veden v duchovní oblasti. Bylo li něco velmi důležitého, bylo mi to ukázáno na prahu snu a bdělého stavu. A převedeno jako plný prožitek včetně vědomí energoinformačních struktur do bdělého stavu – plného procitnutí.
Asi před dvaceti lety se u mě objevily léčitelské schopnosti na úrovni průchodu léčby univerzální energií – mimo systém mých energetických struktur. Ještě později se objevila podstatnější schopnost dotykem myšlenky léčit na úrovni duše – karmických vazeb; přímým vhledem do struktur (a zároveň i dějům) energoinformačních – silových v době vzniku disharmonií. Tyto disharmonické, patologické vazby mnohdy trvají tisíce let…
 V době asi před sedmi lety jsem spolupracoval s jedním lékařem ze Západních Čech. Kdy pokud nezabírala dostatečně například homeopatická nebo jiná léčba jsem otevíral skutečnou příčinu nemoci nebo patologických vztahů…

Termíny