Kurz Průvodce cestovního ruchu E/2012 intenzivní

Volný čas

Tento kurz je vhodný i pro mimopražské účastníky a budoucí průvodce, kteří nemají zájem provádět na území hl. města Prahy (např. chcete doprovázet naše turisty pouze do zahraničí).

Zkouškou "Průvodce cestovního ruchu prokazujete cestovní kanceláři i turistům Vaši vysokou kvalifikaci průvodce.
Výhody práce průvodce: cestujete po celém světě i po České republice * zúčastníte se mnoha zajímavých akcí * každý den pro vás přináší nové zážitky a nové informace * získáváte informace z mnoha vědních oborů * aktivně využíváte Vaše jazykové znalosti * poznáte mnoho nových přátel

Vyučuje se : historie a dějiny kultury * geografie cestovního ruchu * ekonomika cestovního ruchu * technika cestovního ruchu * metodika práce průvodce * řešení mimořádných situací v cestovním ruchu

Cena kurzu : 4 500 Kč obsahuje vlastní kurzovné a studijní materiály na CD. Cena kurzu nezahrnuje cenu zkoušky, neboť vykonání zkoušky záleží zcela na vůli posluchače. Neabsolvujete-li zkoušky, upozorňujeme, že
nevydáváme samostatné osvědčení o absolvování kurzu.

Termín kurzu: výuka se koná od pondělí do soboty
26. března  2012 od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin
27. března 2012 od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin
28. března 2012 od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin
29. března 2012 od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin
30. března 2012 od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin
31. března 2012 od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin

Kurz směřuje ke zkoušce Průvodce cestovního ruchu DK 65 021 N

 

Edit DF 9.2.2012

Termíny